Accueil Tags Seder

Tag: seder

Seder du soir de Pessah’ – Kadech

0
Le célèbre Seder de Pessah’ « Kadech – Ourh’ats – Karpass – Yah’ats – Maguid – Roh’tsa – Motsi – Matsa – Maror – Koreh’ – Choulh’an Oreh’ – Tsafoun – Bareh’ – Hallel – Nirtsa » a été instauré par le Saint Rachi.